AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kto może odebrać moje dokumenty przesłane przez inne państwo członkowskie do Urzędu do Spraw Cudzoziemców?

Preferowany jest odbiór osobisty. W przypadku odbioru przez członka rodziny lub inną osobę, niezbędne jest pisemne upoważnienie.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.