AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kto może dowiadywać się o stan mojej procedury?

O stan procedury możesz dowiadywać się osobiście lub poprzez pełnomocnika (o ile posiadamy w aktach pełnomocnictwo). W przypadku Twojego pisemnego upoważnienia o stan procedury dowiadywać może się również upoważniona do tego osoba (np. członek rodziny).

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.