AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kiedy mogę odebrać swój paszport zdeponowany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców?

Paszport możesz odebrać po zakończeniu procedury uchodźczej -najwcześniej w dniu, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stała się ostateczna.

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.