AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jakie dokumenty są potrzebne do połączenia mnie z rodziną?

W zależności od potrzeb postępowania należy przedłożyć akt małżeństwa, akt/akty urodzenia, zaświadczenie o niepełnosprawności, dokumentację medyczną, pisemne zgody obu stron na połączenie w danym państwie członkowskim.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.