AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jakie dokumenty mam dołączyć do wniosku o wymianę Karty Pobytu?

Do wniosku o wymianę karty pobytu dołącz dwie aktualne fotografie, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w wysokości 50 PLN oraz aktualne zaświadczenie o zameldowaniu na okres minimum 2 miesięcy.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.