AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jak obecnie przebiega procedura wymiany karty pobytu i genewskiego dokumentu podróży?

W celu wymiany dokumentu należy wypełnić właściwy wniosek, dołączyć wymagane dokumenty i złożyć go osobiście w biurze podawczym lub wysłać pocztą na adres Urzędu.
Po dokonaniu weryfikacji wniosku, na podany adres do korespondencji pocztą zostanie wysłane wezwanie do stawienia się w celu złożenia odcisków linii papilarnych oraz w celu uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Przewidywany termin realizacji dokumentu wynosi dwa tygodnie od daty złożenia odcisków palców i uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Po takim czasie należy zgłosić się osobiście po odbiór dokumentu.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.