AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jak mam odzyskać przedmioty pozostawione w innym państwie członkowskim (np. wózek, telefon, czy telewizor)?

Urząd do Spraw Cudzoziemców pomaga jedynie w odzyskiwaniu dokumentów. Jeżeli chodzi o dobra materialne, możliwa jest pomoc ambasady lub bezpośredni kontakt z organem danego państwa, w którym pozostały przedmioty.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.