AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jak mam odzyskać dokumenty, które zostały w innym państwie członkowskim po przetransferowaniu mnie do Polski?

W tym celu złóż do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o pomoc w ich odzyskaniu, wskazując państwo, w którym pozostały.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.