AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Ile wynosi opłata za zagubienie Karty Pobytu?

Opłata za wymianę Karty Pobytu w związku ze zgłoszeniem utraty lub zniszczenia dokumentu wynosi 100 PLN.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.