AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Dostałem decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej. Czy oprócz wniosku o wydanie Karty Pobytu mogę też złożyć wniosek o genewski dokument podróży?

Osobom, którym udzielono ochrony uzupełniającej nie przysługuje genewski dokument podróży. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, będzie rozpatrzony negatywnie.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.