AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Dlaczego przetransferowano mnie do Polski?

Polska jest państwem, które powinno rozpatrywać Twój wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w powodu pierwszego, złożonego tutaj wniosku lub posiadanej przez Ciebie polskiej wizy, czy Karty Pobytu (na podstawie tzw. Rozporządzenia Dublin).

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.