AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy potwierdzenie opłaty za wymianę Karty Pobytu może być dostarczone w chwili odbioru dokumentu?

Nie, potwierdzenie opłaty musi być złożone wraz z wnioskiem o wymianę Karty Pobytu lub ewentualnie po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.