AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę przez telefon dowiedzieć się, czy mój dokument jest już gotowy do odbioru lub o brakach formalnych w moim wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu?

Nie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danym osobowych pracownicy Urzędu nie mogą udzielać telefonicznie informacji dotyczących konkretnej osoby w takich sprawach. W celu uzyskania takich informacji należy zgłosić się osobiście lub wysłać pismo drogą pocztową.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.