AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę połączyć się z siostrą/bratem, która/y przebywa w innym państwie członkowskim?

Rodzeństwo nie jest traktowane, jako członek rodziny chyba, że jesteś małoletni i wymagasz opieki.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.