AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę połączyć się z mężem/żoną, który/a przebywa w innym państwie członkowskim? Jestem tu z małoletnim dzieckiem/dziećmi.

W Państwa przypadku połączenie nastąpi w państwie, w którym przebywa większa część rodziny, a więc w miejscu, gdzie przebywasz razem z dziećmi. Gdybyś przebywał/a tu sama/sam i mąż/żona również byłby/byłaby tam sam/sama, zostalibyście Państwo połączeni w kraju, w którym przebywa starsze z was.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.