AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę połączyć się z dzieckiem, które przebywa w innym państwie członkowskim?

Możesz połączyć się z dzieckiem, które jest małoletnie i na Twoim utrzymaniu. Zostaniecie wtedy połączeni w państwie, w którym przebywasz, o ile leży to w interesie dziecka.

Nie jest to możliwe, jeżeli dziecko jest pełnoletnie chyba, że dziecko jesteś zależny od dziecka lub odwrotnie. Zależność może dotyczyć np. stanu zdrowia lub podeszłego wieku i związanych z nim ograniczeń.

Inne z kateogrii: Postępowanie dublińskie

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.