AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę odebrać dokument za moją żonę, czy musi się ona zgłosić osobiście?

Dokumenty należy odebrać osobiście, przy odbiorze także pobierane są odciski palców w celu weryfikacji.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.