AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jak zapisać dziecko do szkoły? Czy należy zrobić to osobiście, czy dzieci zapisywane są przez pracowników ośrodków?

Aby zapisać dziecko do szkoły zgłoś się osobiście z dzieckiem do placówki szkolnej zgodnej z Twoim miejscem zamieszkania. Na wizytę zabierz ze sobą dokumenty tożsamości rodziców oraz zapisywanego dziecka (np. TZTC) oraz wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w Polsce lub zagranicą, w tym również w kraju pochodzenia (np. świadectwa szkolne). Informacji o placówkach szkolnych udzieli Ci pracownik Departamentu Pomocy Socjalnej w zamieszkiwanym przez Ciebie ośrodku.

Inne z kateogrii: Pomoc socjalna realizowana w ośrodku dla cudzoziemców

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.