AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Wyniki wyszukiwania dla kategorii: Pomoc socjalna realizowana w ośrodku dla cudzoziemców oraz udzielana osobom korzystającym ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP

Kategorie tematów

Najpopularniejsze TAGI

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.