AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy ubiegając się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP przysługuje mi opieka medyczna?

Tak, w okresie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jesteś osobą uprawnioną do korzystania z opieki medycznej, począwszy od dnia zgłoszenia się do ośrodka lub w uzasadnionych przypadkach związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia – od dnia złożenia wniosku o udzieleniu ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

Inne z kateogrii: Pomoc medyczna

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.