AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Co mam zrobić, jeżeli otrzymam fakturę za leczenie ze szpitala?

Należy pamiętać, że cudzoziemcy będący w okresie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej nie ponoszą kosztów opieki medycznej. W przypadku otrzymania faktury na swoje nazwisko (np. ze szpitala) należy niezwłocznie zgłosić się do pracowników w ośrodku lub kontaktować się z PETRA MEDICA.

Inne z kateogrii: Pomoc medyczna

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.