AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jaki sposób mogę odebrać swój paszport?

Paszport możesz odebrać osobiście w siedzibie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 14:30 po wcześniejszym złożeniu wniosku o jego wydanie.

Powiązane tagi

Inne z kateogrii: Odbiór dokumentu

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.