AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 W jaki sposób ktoś może odebrać dla mnie mój paszport?

W przypadku, gdy nie możesz osobiście odebrać dokumentu podróży z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, odbioru Twojego paszportu może dokonać inna osoba (pełnomocnik) legitymująca się udzielonym przez Ciebie pełnomocnictwem szczególnym sporządzonym przed notariuszem do odbioru dokumentu i dokumentem zaświadczającym, że nie możesz odbyć podróży, żeby osobiście odebrać dokument.
Pełnomocnik może odebrać Twój paszport w siedzibie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 14:30 po wcześniejszym złożeniu przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosku o jego wydanie

Powiązane tagi

Inne z kateogrii: Odbiór dokumentu

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.