AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Posiadam podwójne obywatelstwo – polskie i innego kraju. Czy wjeżdżając do Polski powinienem zgłosić ten fakt? Czy powinienem dopełnić jakichś formalności?

W przypadku posiadania dwu lub więcej obywatelstw, z których jedno jest obywatelstwem polskim, obowiązuje zasada dotycząc traktowania takiej osoby na terytorium RP jako obywatela polskiego.
Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadasz zatem nieograniczony dostęp do polskiego terytorium oraz korzystasz ze wszelkich uprawnień wynikających z faktu posiadania polskiego obywatelstwa.
Obowiązek dopełnienia formalności związanych z pobytem w Polsce, innych niż formalności meldunkowe, dotyczy wyłącznie cudzoziemców przebywających w Polsce w sposób czasowy lub stały. Cudzoziemcem jest natomiast osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

Inne z kateogrii: Legalność pobytu/ Przekraczanie granic

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.