AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Posiadam dwa ważne paszporty, spośród których jeden jest paszportem biometrycznym. Czy na oba paszporty wymagane jest uzyskanie zezwolenia pobytowego?

Nie, do celów uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy wymagane jest okazanie jednego z dokumentów podróży, na podstawie którego nastąpił wjazd do Polski.

Inne z kateogrii: Legalność pobytu/ Przekraczanie granic

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.