AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

What do I need to get a work visa?

First of all, you need a permit for work (unless the requirement has been waived for you). Your future employer should get it for you. You also need to meet the general requirements for getting the visa.

Inne z kateogrii: Visas

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.