AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

I have been refused a visa. What can I do?

Polish consuls decide on the granting of Schengen and Polish visas, so you may re-apply to the respective consul within 14 days from the original refusal. The consul is required to respond within 7 days.

If you are refused again, you may challenge the decision before the Provincial Administrative Court in Warsaw within 30 days from the receipt of the decision, through the office of the consul.

Inne z kateogrii: Visas

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.