AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can a work visa be issued for the same period as the one of the permit for temporary residence and employment?

No. Visas are issued as Schengen Visas or Polish visas by Polish consuls.

A Schengen Visa (of the “C” series) is issued when planned residence in Schengen Area Member States is up to 90 days per each 180-day period.

A Polish visa (of the “D” series) authorizes entry to Poland and a single stay or a number of stays for up to 90 days. The maximum term of validity of the Polish visa is 1 year.

A permit for temporary residence and employment is given for a period from 3 months to 3 years.

Inne z kateogrii: Visas

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.