AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

When it is possible to provide assistance in transferring the foreigner to another Member State responsible for examining the application for granting international protection?

Assistance related with transferring a foreigner to another Member State responsible for examining the application for international protection on the basis of the Dublin Regulation (604/2013) may be provided to a foreigner, who has obtained the decision on transfer to another Member State responsible for examining the application for international protection on the basis of the Regulation and after discontinuation of the procedure for granting international protection.

Inne z kateogrii: Social assistance

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.