AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How to register/include a new-born child in the procedure?

Within 14 days of the birth of a child, please refer to the Civil Registry Office competent for the place of birth or place of residence to obtain a birth certificate. You will receive your birth certificate immediately after presenting the required documents (e.g. parents’ Temporary Foreigner’s Identity Certificates, childbirth certificate issued by the hospital, certificate of marriage). After obtaining the birth certificate, refer to an employee of the Department for Social Assistance at the nearest Centre for Foreigners or at the Help Centre for Foreigners in Warsaw at ul. Taborowa 33 in order to file an application to the Department for Refugees Procedures to include a child in the procedure and apply for social assistance (in case of living outside the Centre).

Inne z kateogrii: Social assistance provided in a Centre for Foreigners

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.