AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Why was I transferred to Poland?

Poland is the state which should examine your application for granting international protection due to the first application submitted in this state or Polish visa held by you or a residence card (on the basis of the so-called Dublin Regulation).

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.