AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Who may receive my documents sent by the other Member state to the Office for Foreigners?

Receipt in person is preferred. In the case of a receipt by a family member or another person, a written authorisation is needed.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.