AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

When am I going to be transferred to the appropriate state?

In Poland, the Border Guard is responsible for the transfers and this service makes arrangements with the appropriate state.

Inne z kateogrii: Refugee procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.