AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

What documents are necessary for reunification with family?

Depending on the needs of the procedure, it is necessary to provide the marriage certificate, birth certificate(s), document certifying disability, medical documentation, written consent of both parties to reunification in the given Member State.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.