AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

My residence card expires after more than one month. Can I already submit an application for exchange of the document?

The applications for exchange of a residence card should be submitted a month before expiry of the documents. The application submitted prematurely will be refused, if there are no reasons for exchange of the document other than expiry. The above information apply also to the Geneva travel document.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.