AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

I have received the decision on granting subsidiary protection. Can I also submit an application for the Geneva travel document aside from the application for a residence card?

Persons who were granted subsidiary protection are not entitled for the Geneva travel document. If such an application is submitted it will be refused.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.