AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

I have children, who are not yet 18 years old, are they to come with me to have fingerprints taken?

Persons who are older than 6 years of age are obliged to submit their finger prints.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.