AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How long after submitting an application for issuance of the first documents (residence card and the Geneva travel document) can I report to have my fingerprints taken?

After submitting an application in the registry office or sending it via post, report to the reception office of the Office (33 Taborowa Street) after 7 days from submitting the application or from the day of confirmation of servicing the application to the Office, if you have sent it via post.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.