AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How can I reclaim the items left in another Member State (e.g. a pushchair, telephone or a TV)?

The Office for Foreigners provided help only in reclamation of documents. When it comes to material goods, it is possible to obtain the help of an embassy or a direct contact with a body of the given state where the items were left behind.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.