AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How and when should I to submit the application for exchange of documents, i.e. the residence card and the Geneva travel documents?

The applications for those documents should be submitted at least preferably a month before expiry of the documents. Send them by post to the Office: ul. Taborowa 33, 02-699 Warsaw or submit in person in a submitting office at ul. Taborowa 33, Warsaw (from Monday to Friday, between 8:15-16:15).

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.