AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How and when should I submit the application for exchange of the Temporary Foreigner’s ID?

The application for exchange of the Temporary Foreigner’s ID may be submitted not sooner than two weeks before expiry of the document. Submit the filled in application with a photo in person in the registry office in the Office (33 Taborowa Street) or send via post to the address of the Office.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.