AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How am I reclaim the documents left in the other Member State after being transferred to Poland?

For this purpose submit an application to the Office for Foreigners for help in reclaiming them, stating the state in question.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.