AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can the confirmation of payment for an exchange of a residence card be provided when receiving the document?

No, confirmation of the payment must be provided along with the application for exchange of a residence card or, possible after being called upon to supplement the formal irregularities.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.