AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can my documents be sent to my country of origin?

No, the Office for Foreigners does not send the original documents by post.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.