AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can I receive a document for my wife, or is she to come in person?

Documents are to be received in person, as, at the receipt, fingerprints are taken for verification purposes.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.