AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can I obtain the information whether my document is ready to be collected or about formal irregularities in my application for issuance of exchange of the document by phone?

No, in such cases, in accordance with a valid Regulation concerning personal data, employees of the Office may not provide by phone the information concerning the given person. In order to obtain such information it is necessary to come in person or send a letter via post.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.