AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can I be reunified with my sister/brother, who is staying in a different Member State?

Siblings are not treated as a family members unless you are a minor and require attention.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.