AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Can I be reunified with my husband/wife, who is staying in a different Member State? I am here with a minor child/children.

In your case, the reunification will be conducted in the state where a larger part of the family is staying, namely where you are with the children. If you were here alone and the husband/wife would also be alone there, you would be reunified in the state where the older of you resides.

Inne z kateogrii: Dublin procedure

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.