AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

At what time should I come to have my fingerprints taken?

To have your fingerprints taken, please come in person to the reception office at 33 Taborowa street in  Warsaw (counter no. 3) within working hours of the aforementioned office, i.e. Monday-Tuesday 10:00-12:00 and Thursday-Friday 10:00-12:00.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.