AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

What should I do if I receive an invoice for a hospital treatment?

It is necessary to remember that foreigners being subject to the procedure for granting international protection do not sustain healthcare costs.
In the case of getting an invoice in your name (e.g. from hospital), it is necessary to immediately report to the employees of the centre or contact PETRA MEDICA.

Inne z kateogrii: Medical help

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.